wedo 2.0

 

Курс «Робототехніка 3.0» (10 років+) на базі робота Mindstorms EV3 розвиває здатність дитини систематично мислити, моделювати і аналізувати свої помилки та робити правильні висновки. Він прививає любов до технологій, вчить їх розуміти і створювати нові.

Курс розрахований на дітей віком від 10 років, які закінчили 4 клас навчання в початковій школі. Діти працюють в парах, таким чином навчаючись також взаємодіяти між собою. За час навчання діти сконструюють більше 70 роботів, навчаються використовувати 10 типів датчиків і напишуть більше 300 програм, а також реалізують власні інженерні проекти.

Детальніше