Мета цього рівня – поглибити знання учнів в області програмування, навчити створювати мультисенсорних роботів, реалізувати взаємодію між декількома роботами і використовувати data log (запис даних). На зайнятті будуть використані: 1. Гіроскоп для збереження азимута і підтримки рівноваги; 2. ІЧ датчик в режимі пошуку маяка для виконання рятувальної місії або йде за власником; 3. З’єднання EV3 по Bluetooth для координації дій декількох роботів; 4. Датчик температури для спостереження за ходом охолодження води і протікання хімічної реакції із записом даних (data log), для подальшої побудови графіків. 5. Запис даних (data log) для аналізу ефективності автоматичної коробки передач. Це завершальний рівень курсу Робототехника 3.0, після проходження якого, діти зможуть використати усі основні можливості базового набору датчиків і середовища програмування EV3-G.